Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

درباره بیمارستان امام خمینی(ره) نمین

بیمارستان امام خمینی (ره) نمین در مرکز شهرستان نمین و در مجاورت اتوبان اردبیل به آستارا و همچنین شهرک های صنعتی در دسترس مراجعین شهر نمین و شهرها و بخش های همجوار با تیپ بیمارهای سنتی و نوین می باشد.

 این بیمارستان از سال 1353 در شهر نمین و در فضای غیر تخصصی و با امکانات محدود  احداث گردید، پس از شروع به کار این بیمارستان طرح توسعه ای بیمارستان و ایجاد بخش بستری داخلی در ضلع شرقی بیمارستان  در سال 1393 و  ایجاد کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) نمین و افتتاح آن در سال 1396 توسط مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقطه عطفی در ارائه خدمات به مردم با فرهنگ شهرستان نمین و شهرها و بخش های همجوار گردید.

این مرکز تنها بیمارستان دولتی شهرستان نمین می باشد که زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

خلاصه مشخصات بیمارستان امام خمینی (ره) نمین

1-نام: بیمارستان امام خمینی (ره) نمین 

2-مکان فعالیت: شهرنمین  

3-دانشگاه وابسته: علوم پزشکی اردبیل                                     

4-آخرین درجه ارزشیابی: درجه 2                                               

5-تعداد تخت فعال:29 تخت            

6-تعداد تخت مصوب: 50تخت  

7-وضعیت پروانه بیمارستان: پروانه دارد 

8- نوع وابستگی: دولتی

9-نوع کاربری: درمانی     

10 -واحدها:سونوگرافی- کلینیک تخصصی      

11-کدپستی:5631514566    

12-کدشناسایی:14004198301  

13-بخش های موجود: اورژانس-داخلی- دیالیز- اطفال- زنان و زایمان-آزمایشگاه

آدرس نوبت دهی اینترنتی:

https://nobat.arums.ac.ir/ShowReserveNobat