منشور حقوق بیمار

تعداد بازدید:۱۴۶

- دریافت مطلوب خدمات سلامت ، حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت باید:

شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها ، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض از جمله:قومی،فرهنگی،مذهبی،نوع بیماری و جنسیتی باشد.

در سریع­ترین زمان ممکن و با احترام به وقت باشد.

درمراقبت­های سریع و فوری (اورژانسی)، در صورتیکه ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محتوای اطلاعات باید شامل:

ارائه آموزشهای ضروری برای استمرار درمان

اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب،درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان ، تحصیلات و.... در اختیار وی قرار گیرد.

بیمار می­تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته، تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

ضوابط و هزینه­های قابل پیش بینی اهم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم­های حمایتی در زمان پذیرش

3. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و شرایط تصمیم­گیری درباره موارد ذیل می­باشد:

انتخاب پزشک معالج و مراکز ارئه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط.

انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.

پس از ارائه اطلاعات،زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

4.ارائه خدمات سلامت مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت)و رعایت اصل رازداری باشد.

رعایت اصل رازداری راجبع به کلیه اصلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را را استثنا کرده باشد.

در کلیه مراحل مراقبت اهم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد.

فقط بیمار ، گروه درمانی ،افراد مجاز از بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می­شوند می­توانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشد.

بیمه حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات ،فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.

مراجعه کننده گرامی:

* دستورالعمل کامل حقوق گیرندگان خدمت در کلیه ایستگاه­های پرستاری بخش­ها جهت مطالعه موجود می­باشد.

 * شما می­توانید در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص رعایت حقوق گیرندگان خدمت به مسئول وقت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بیمارستان مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۱