اخبار

دوره اطفاء حریق

برگزاری دوره اطفاءحریق

با توجه به اهمیت روش های صحیح اطفاء حریق یک دوره آموزشی جهت مهارت اطفاء حریق تئوری و عملی جهت همکاران شاغل بیمارستان امام خمینی(ره) نمین با حضور کارشناسان محترم جمعیت هلال احمر و مسئولین بیمارستان در تاریخ۹۸/۵/۱۶ برگزار گردید. این دوره با هدف ارتقای آگاهی از خطرات احتمالی آتش سوزی، پیشگیری و در صورت نیاز مبارزه با آن برگزار شد تا ضمن آشنایی با اصول مبارزه با آتش، خود نیز بتوانند در مواقع ضروری به عنوان آتش نشان عمل کرده و جان خود و دیگران را نجات دهند. در پایان کارکنان بیمارستان در این دوره آموزشی با عوامل حادثه ساز در بیمارستان از قبیل آشنایی با مواد قابل اشتعال ، نحوه کنترل حریق ناشی از آتش سوزی مواد قابل اشتعال ، راههای پیشگیری از بروز آتش سوزی ، آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی و نحوه استفاده از آن ، استاندارد نصب و نگهداری کپسول های آتش نشانی و... آشنا شدند.

ادامه مطلب