اخبار

بازدید حجت الاسلام سید کاظم موسوی

بازدید حجت الاسلام سید کاظم موسوی

بازدید حجت الاسلام سید کاظم موسوی، نماینده مجلس و فرماندار شهرستان از بیمارستان امام خمینی (ره) نمین پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲

ادامه مطلب