اطّلاعیّه درمانگاه قلب

تعداد بازدید:۳۸

درمانگاه تخصّصی قلب همه روزه در کلینیک تخصّصی بیمارستان امام (ره) به منظور خدمات رسانی به مردم شریف شهرستان نمین برقرار می باشد.

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۱