تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۲۸۹

تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) نمین: سرکار خانم فرناز افضل سلطانی و آقای سعید عیسی پور

 

 

کارشناس تجهیزات پزشکی:

این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که به انجام کارهای فنی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه تولید، واردات، صادارات  تجهیزات پزشکی، درمانی و بهداشتی و انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه هایی در زمینه بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی و آموزش چگونگی راه اندازی، نگهداری،کالیبراسیون لوازم و تجهیزات پزشکی و تعمیر آنها و نظارت برتهیه قطعات یدکی و نصب آنها و نیز بازدید از دستگاه ها و ماشین آلات می پردازد.

نمونه وظایف و مسؤولیت ها:

1-بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور ثبت وسایل پزشکی( تجهیزات وملزومات مصرفی پزشکی) صدور یا لغو پروانه ها ومجوزها در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در حوزه تجهیزات وملزومات پزشکی.

2-مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه ها، ضوابط، دستور العمل ها، بخشنامه ها،چک لیست ها، فرم ها و معیارهای استاندارد

3- اجرای صحیح و به موقع کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی

4-مشارکت در آموزش عمومی و اختصاصی و شرکت در جلسات کارشناسی و تصمیم گیری

6-تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعات سامانه و تهیه نرم افزار مورد نیاز

7- انجام بازدید های میدانی برحسب مورد نیاز

8-بررسی و کارشناسی صورتحساب های صادره(فاکتور ها) و قرار دادهای مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی

9-کارشناسی و نظارت براسقاط، انبارش، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲