تدارکات

تعداد بازدید:۳۱۲

مصطفی جوادی

علی اسمعیل زاده

شرح وظایف مسئول واحد تدارکات:

- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

-پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی.

- بررسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها.

- بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها.

 تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۰