رادیولوژی

تعداد بازدید:۱۳۰۰

‌‌‌‌‌‌‌

شرح وظایف

 مسئول بخش: داریوش هوشمند
 • همکاری با ریاست – مدیریت و واحدهای دیگر بیمارستان
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد
 • پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش
 • تهیه و تنظیم کشیک ماهانه پرسنل واحد
 • پیگیری مطالبات واحد
 کاردان رادیولوژی:
 • دادن دستورات لازم جهت آمادگی بیماران برای انجام رادیوگرافی
 • کنترل کلید های دستگاه رادیوگرافی
 • شرایط احراز طبقات مختلف از نظر تحصیلات و تجربه
 • کمک در رفع مشکللات افراد تحت نظر و تنظیم برنامه های کشیک و روزانه در واحد مربوطه
 • تهیه و تنظیم آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه
 کارشناس رادیولوژی:
 • طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه
 • مطالعه بمنظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پوتوهای یوناز
 • دادن دستورات لازم به بیماران به منظور انجام رادیولوژی
 • آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد
 • نظارت بر نحوه کار کمک تکنسین ها و کاردان های رادیولوژی
 • بکارگیری دستگاه ها و چشمه های مولد پرتوهای یوناز
 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸