کنترل عفونت

تعداد بازدید:۱۵۱۵

کنترل عفونت

کارشناس کنترل عفونت بیمارستانی

خانم معصمومه کارارآیی

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

 

شرح وظائف

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند واحد های اداری، آزمایشگاه، تاسیسات، خدمات ولنژ در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.

تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی ابزار critical و Noncritical .

انجام اقدامات لازم در مواردی مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و مانند اینها در کلیه پرسنل بیمارستان .

آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی.

ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن Safety injection در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی .

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۲