سوپروایزر آموزشی و آموزش سلامت

تعداد بازدید:۱۷۸۹

سوپروایزر آموزشی

نساء صحرائی

تلفن تماس: ۳۲۳۲۷۳۹۷ - ۰۴۵

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

از جمله آموزش های سوپر وایزر آموزشی:

برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله دوره باز آموزی دیالیز ، CRRT ، داروهای قلبی، CPR اصول ECG و داروهای قلبی ، تشخیص ریتم ، احکام پرستاری ، دوره آموزشی Orientation جهت پرستاران جدیدالورود ، دوره بازآموزی کمک بهیاران .
تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت.
ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی.

دوره های آموزشی که در طی سال برگزار می گردد کلاً شامل دو نوع می باشد:

الف) دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
ب‌) دوره های آموزش مداوم دانشگاه

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹