اسناد و مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۲۰۰۴

اسناد و مدارک پزشکی
مسئول اسناد و مدارک پزشکی
مریم تمدن
رشته تحصیلی

مدارک پزشکی

آشنایی با واحد مدارک پزشکی

درعصر تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی، مدارک پزشکی بعنوان مهم ترین، غنی ترین و واقعی ترین منابع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات علم پزشکی است. مدیریت اطلاعات بهداشتی عبارت از توسعه، اجراء، نگهداری، و مدیریت سیستم ها به منظور تولید، ذخیره، بازیابی و انتشار اطلاعات بهداشتی بیمار بصورت موثر و کارا می باشد. مدیریت اطلاعات بهداشتی همچنین تحت عنوان اداره مدارک پزشکی نیز شناخته شده است.


معرفی مدارک پزشکی
اداره پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) یکی از واحدهای پشتیبانی بیمارستان است که از شش واحد ذیل تشکیل شده است:
۱- واحد پذیرش بیماران: این واحد از سه بخش پذیرش بیماران عادی و اورژانس و تحت نظر تشکیل شده است
۲- واحد مرتب سازی پرونده های پزشکی: در این بخش اوراق به ترتیب استاندارد پرونده در مدارک پزشکی مرتب می گیرد و گرافی های در قطع بزرگتر از پرونده از آن جدا می شود و پرونده پانچ می گردد.
۳- واحد بایگانی پزشکی: این بخش متشکل از بایگانی جاری – نیمه جاری و راکد است در بخش جاری پروندهه ای ارسال شده از واحد مدارک پزشکی به ترتیب شماره مرتب، پوشه شده و پشت نویسی پوظه ها انجام می شود و بایگانی می گردد. همچنین عکسهای گرافی نیز جداگانه بایگانی می گردد.
۴- واحد آمار: در این قسمت آمار روزانه از بخشهای مختلف بیمارستان جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل می گردد. همچنین اطلاعات آماری در نرم افزارهای مختلفی که در دانشگاه وجود دارد ثبت می گردد.
۵- واحد مکاتبات قانونی: این واحد مسئول پاسخگویی به کلیه مکاتباتی است که از سازمانها و نهادهای مختلف مانند پزشکی قانوی، نظام پزشکی، بیمه ها، ثبت احوال و... به بیمارستان می رسد و مرتبط با پرونده پزشکی است.
۶- واحد کدگذاری : در این بخش پرونده ها توسط کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) کدگذاری می گردد. کدها ثبت سیستم می شود و به مراجعین جهت تحقیقات پاسخگویی می گردد.

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۱