آسفالت کاری محوّطه کلینیک تخصّصی بیمارستان امام خمینی(ره) نمین

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۸ کد : ۲۰۹۹۸ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۴

محوّطه کلینیک تخصّصی بیمارستان امام خمینی(ره) نمین توسّط شورای محترم شهر و شهرداری نمین آسفالت کاری گردید.


نظر شما :